חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרופא להנפיק אישור מחלה כוזב על מנת שהפונה אליו לא יצטרך לעבוד בשבת על פי השיבוץ שניתן לו במקום עבודתו?

תשובה:

לא מקיימים מצוות באמצעות שקרים ויש בזה חילול השם גם כשמדובר בשיבוץ לעבודה בשבת. מן הראוי שהעובד יפנה לממונים אליו על מנת שלא ישובץ לעבודה בשבת גם אם יצטרך להתפטר מעבודה זו, ויקויים בו הפסוק "ישלם ה' פועלך".


לענין עבודה בבתי חולים, בטחון וכד' ראה שאלה אחרת באתר זה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חושן משפט סימן תרט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה