חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקור למי שנהגו שלא לומר "שבת שלום" אחרי מנחה של שבת?

תשובה:

בענין אי אמירת שבת שלום אחרי מנחה בשבת, מצאנו בספר ברית כהונה בחלק
גאולי עולם מנהגי ג' רבה בעמ' ת"ר אות ה', דהביא מנהג זה וכתב הטעם
מפני פטירת משה רבינו.

ספר: לדופקי בתשובה

מקור: ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה