חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד כמה יש חובה להחזיר ספר למקומו בספריית בית הכנסת?

תשובה:

הנוטל ספר לעיון מארון הספרים בבית כנסת, בית מדרש, ישיבה וכו' חייב בגמר הלימוד להחזירו למקומו המדוייק בארון הספרים. אם אינו מחזירו הוא עשוי לגרום ל: גזל זמן חברו, ביטול תורה של אדם אחר, מצער את חברו. ואם מדובר בספר שרבים מחפשם אותו אזי העוון כפול ומכופל.

פוסק: הרב מאיר דוד שמואלי

ספר: שמירת כבוד הספרים

מקור: פרק ד סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה