חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ביום כיפור, יהיה מותר לאדם להשאר ולהתפלל בביתו, כאשר חושש שלא יוכל לצום באם ילך לבית הכנסת,?

תשובה:

מותר ביום כיפור למעוברת, מניקה וכל אדם להשאר ולהתפלל בביתו ולא ללכת לבית הכנסת, כאשר חושש שלא יוכל לצום ויצטרך לאכול או לשתות (ואפילו בשיעורים). כמו כן אם צריך רשאי להתפלל במיטתו. וכן הדין לגבי מי שהותר לו לאכול  אלא שאם לא ילך לבית הכנסת, יוכל למעט בשיעור האכילה או השתיה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים פרק ט סעיף לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה