חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ביום כיפור יהיה מותר לאדם להישאר ולהתפלל בביתו, כאשר חושש שלא יוכל לצום באם ילך לבית הכנסת?

תשובה:

מותר ביום כיפור למעוברת, מניקה וכל אדם להישאר ולהתפלל בביתם ולא ללכת לבית הכנסת, כאשר חוששים שלא יוכלו לצום ויצטרכו לאכול או לשתות (ואפילו בשיעורים). כמו כן אם צריכים רשאים להתפלל במיטתם. וכן הדין לגבי מי שהותר לו לאכול שאם לא ילך לבית הכנסת,יוכל למעט בשיעור האכילה או השתיה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים פרק ט סעיף לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה