חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור של "לא תיקום", כאשר אדם לא הולך לשמחת חברו מאחר וחברו לא בא לשמחה שלו?

תשובה:

אין איסור של "לא תיקום", כאשר אדם לא הולך לשמחת חברו בגלל שחברו לא בא לשמחה שלו (ברית,חתונה וכו'), אם אינו מרגיש אל חברו קירבה פנימית.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח וראה גם שו"ת תשובות והנהגות, א, תתלב ובשו"ת שבט הקהתי, ג, שכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לא תיקום

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה