חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דינו של רופא שלא הצליח בטיפול הרפואי לחולה שלו?

תשובה:

רופא שעשה כמיטב יכולתו ולא הצליח בטיפול בחולה - פטור מכל חיוב.
חולה שלא עיין היטב במקרה, ואף לא התייעץ עם רופאים בכירים ממנו פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.
רופא שהתרשל במלאכתו, לא ביצע את הבדיקות הנדרשות או הזניח את החולה יהיה חייב בדיני אדם.

פוסק: הרב שלמה דיכובסקי

ספר: לב שומע לשלמה

מקור: חלק ב סימן מב עמוד קע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רופא רופאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה