חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין קופת צדקה המצויה בביתו הרבה זמן ולא ידוע כתובת המוסד אליו שייכת הצדקה?

תשובה:

במקרה של קופת צדקה המצויה בביתו הרבה זמן ולא ידוע כתובת המוסד אליו שייכת הצדקה, יתן למוסד אחר שיש לו אותה מטרה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק טז סימן כט וכן צדקה ומשפט ח סקכ"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה