חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך למחול למי שהוציא עליו שם רע?

תשובה:

המוציא שם רע על חברו אין לו מחילה עולמית, ואין צריך למחול לו, כיון שמי ששמע את הדברים, לא שמע שפייס וביקש סליחה, אבל בשאר הדברים ימחול לו.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים, פרק מג סעיף יז וראה גם ברמ"א תרו' סעיף א ובמ"א ובמש"ב, קצוש"ע ילקוט יוסף ח"ב סימן תרו, ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה