חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול אצל משפחה שמחללת שבת, אבל מבשלת ואוכלת רק מאכלים כשרים?

תשובה:

מותר לאכול אצל משפחה שמחללת שבת, אבל מבשלת ואוכלת רק מאכלים כשרים, בתנאי שהדבר בטוח שהכל כשר אצלם ללא סייג.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ו יורה דעה עמוד 108 וראה גם אגרות משה יו"ד, א, נד. וכן יו"ד ב, מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה