חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש ולשהות בסוכה בשמיני עצרת?

תשובה:

מי שרוצה להמשיך להשתמש ולשהות או לישון בסוכה ביום שמיני עצרת (כגון שבאו אליו אורחים לשמחת תורה ואין לו די מקום בבית), יוריד, סמוך לשקיעת החמה, חלק מהסכך בשיעור לפחות של 4 טפחים על 4 טפחים, (כשלושים ושלושה ס"מ).

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק יא סעיף יא וראה גל קצוש"ע ילקוט יוסף חלק ב סימן תרסו סעיף ב

תשובה נוספת:

אם רוצה לאכול בסוכה אחרי שמחת תורה, אין צריך למעט את הסכך, כיון שרק ביום השמיני נראה כמוסיף על המצוות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב' סימן תרסו סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה