חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול עוד לאחר שסיים את סעודה המפסקת?

תשובה:

מי שסיים את סעודה המפסקת ורוצה לשוב ולאכול, רשאי לעשות זאת, אלא אם כן קבל עליו במפורש בשפתיו שלא לאכול יותר. וכל זמן שמותר לו לאכול ולשתות יהיה מותר לו גם לרחוץ ולסוך.

פוסק: הרב דוד יוסף

ספר: תורת המועדים

מקור: ארבע תעניות סימן ו סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה