חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמתפלל ערבית במניין קבוע רשאי לאכול אחר צאת הכוכבים?

תשובה:

החל מחצי שעה שלפני צאת הכוכבים אין לאכול עד שיספור בזמן (הכוונה לאכילה של פת יותר מכביצה שהוא 57 סמ"ק ומזונות רשאי לאכול אם לא קבע עליהם סעודה בכל שיעור שהוא) .יש שפסקו שמי שמתפלל ערבית במניין קבוע רשאי לאכול אחר צאת הכוכבים.

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: ספירת העומר

מקור: פרק ג סעיף לד- לט וראה אגרות משה או"ח חלק ג צט, א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה