חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול לפני התקיעות בראש השנה?

תשובה:

מי שלבו חלש או למי שקשה להתפלל שעות רבות ברצף בלי לאכול או לשתות, אזי מותר לו לקדש, לשתות ולאכול מעט מיני מזונות (עד כביצה) לפני התקיעות.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: פרק ו' סימנים א-ז וראה גם מטה אפרים סימן תקפח' סעיף ב, וראה הליכות שלמה, מועדים פרק ב' סעיף א. וראה גם שאילת שלמה חלק א סימן רלה ,3

תשובה נוספת:

ראוי שלא לטעום כלום לפני התקיעות אלא אם כן הוא לצורך גדול, ואפילו מי שחלש ליבו אין לא לאכול לחם אלא אם כן הוא בגדר חולה וזקוק לפת. ביום השני של ראש השנה יש להקל למי שחלש בליבו לאכול פת עד שעור ביצה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים אורח חיים ג' פרק טז' סעיף יח

תשובה נוספת:

יש הפוסקים שמי שאינו יכול להמנע מלאכול עד סוף תפילת מוסף וזקוק לאכילה לשם כוונה בתפילת מוסף, שיקדש לאחר קריאת התורה ויאכל מזונות עד שיעור כביצה (56 סמ"ק) ויש המתירים זאת עד שיעור של שלוש ביצים, ויש המתירים לאכול פירות אף ללא הגבלה.(ילקוט יוסף ח"ב סימן תקפד סעיף י)

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה פרק ז סעיף כג. וראה שם באריכות בהערה כו' את פירוט הפוסקים והמנהגים שלהם בנדון.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה