חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם רשאי לאכול אם יטול את ארבעת מינים מאוחר יותר ?

תשובה:

אדם שהולך בדרך ואין לו ארבעת מינים ליטול, אך בכוונתו להגיע למקום שיש שם ארבעת מינים, וכן מי שנמצא במקום מסויים ואין שם בנמצא את ארבעת המינים, אך אמורים להביא לו אותם, יש אומרים שאסור לו לאכול עד זמן הסמוך מעט לפני חצות היום, כל עוד לא נטל את ארבעת המינים.
ואם לא הספיק עד זמן זה ליטלם, רשאי הוא לאכול, ומכל מקום ימשיך להשתדל ולהשיגם וליטול אותם.
ויש אומרים שבמקרים אלה רשאי לאכול כבר מיד לאחר התפילה, כיוון שעתיד הוא לקיים את המצווה.
ולמעשה, מי שליבו חלש, ולכן קשה לו להימנע מאכילה עד חצות, רשאי להקל כדעה השניה.
ודברים אלה אמורים הן ביום טוב הראשון, והן בימי חול המועד.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד שסז, סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה