חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להאכיל קטן לפני קידוש?

תשובה:

קטנים מותרים לאכול לפני קידוש בין של לילה ובין של יום. (אבל לא סתם ממתקים). אולם כשהגיע לגיל 12 ובת שהגיעה לגיל 11 טוב להרגילם שלא לאכול לפני קידוש.

פוסק: הרב יוסף שמואליאן

ספר: מחוקק במשענותם

מקור: סימן טו סעיף ד וראה גם מ"ב רסט סק"א וכן הא"ר סימן קו סק"ב וראה גם אור לציון חלק ב, מז, ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קטן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה