חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בוטנים נכללו באיסור קטניות?

תשובה:

הרב משב פינשטיין התיר לאכול בוטנים בפסח במקום שאין מנהג קבוע אחר לאסור, כיון שמין זה לא היה קיים בזמן הגזירה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח חלק ג ס"ג וכן הגר"ש טכורש, הליכות תשרי תשכ"ח מספר 37-38 וראה שאילת שלמה א סימן רד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה