חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לאכול בשר ביום טוב?

תשובה:

חייב אדם לאכול בשר בהמה ביום טוב משום שמחת החג ואין שמחה אלא ביין וובשר.
מי שאינו יכול לאכול בשר בהמה בטעמי בריאות או כשרות יקיים מצוה זו באכילת עוף. גם הנשים חייבים במצוה זו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקיח סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה