חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובה לאכול בשר בשבת?

תשובה:

אין חובה לאכול בשר בשבת, אולם חז"ל המליצו שאדם ירבה בבשר, יין ומדגנות ויש להקפיד לאכול דגים בכל סעודות שבת. (אלא אם כן אינו אוהב דגים  והרי שבת לעונג ניתנה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מב סעיף טז ובהערות

תשובה נוספת:

אין חיוב לאכול בשר בשבת מאחר ולא נצטווינו בשבת על השמחה. ומי שיכול לקנות בשר  הגון שיעשה כך. ובענין אכילת דגים בשבת יש לאכול לפחות בסעודה הראשונה והשלישית וכל זאת רק אם אוהב לאכול דגים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן רמב סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה