חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול בשר ולשתות יין בתוך השבעה?

תשובה:

לפני הקבורה אסור לאוננים לאכול בשר ולשתות יין.
לאחר הקבורה מעיקר הדין מותר לאכול בשר, אך המנהג שלא לאכול בשר בימי השבעה חוץ משבת. יהודי מרוקו נהגו לאסור אכילת בשר בזמן השבעה ואם רוצים לחזור ממנהגם יעשו התרת נדרים.
מותר לאבל לשתות יין, אבל יזהר שלא לשתות כמות גדולה פן ישתכר.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ח, סעיף קלו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה