חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה בהריון רשאית לאכול בשר בתשעת הימים ובשבוע שחל בו תשעה באב?

תשובה:

מעוברת רשאית לאכול בשר גם בשבוע שחל בו תשעה באב אם מצטערת בהריונה.

פוסק: הרב שטיינברג אברהם

ספר: אנציקלופדיה הלכתית רפואית

מקור: חלק ג, הריון עמוד 21 וראה ילקוט יוסף מדיני תשעת הימים סל"א

תשובה נוספת:

מעוברת שאינה סובלת מאכלי חלב ומרגישה צורך באכילת בשר, יש להקל לה לאכול בשר, אפילו בשבוע שחל בו ט' באב, הגם  שלכתחילה עדיף שתאכל בשר עוף.

פוסק: הרב יהושע בן ציון חילו

ספר: משנת יהושע - מעוברת ויולדת

מקור: תורת הבת, פרק ה סעיף ב וראה ב"ח סימן תקנא' ס"ק כח ומ"ב ס"ק ס"ד

תשובה נוספת:

מעוברת חלושה מותרת לאכול בשר אפילו בתשעת הימים, כשחוששת שיגרם לה חולי אם לא תאכל בשר.

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: טהרת הריון ולידה כהלכתה

מקור: בין המצרים, מנהגים, סעיף ב עמוד רמו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה