חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה לאכול בשר בסעודת פורים?

תשובה:

אין חובה לאכול בשר בסעודת פורים.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: פורים סעיף קמז ובהערה קמז דעות אחרות

תשובה נוספת:

מי שאינו יכול לאכול בשר בהמה ישתדל לאכול בשר עוף. מכל מקום אין חובה בכך וכל אחד יעשה כמנהגו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יג סעיף ג ראה יחווה דעת חלק ו סימן לג וכן בשם הגר"מ אליהו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה