חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש עניין להרבות באכילה במוצאי יום כיפור?

תשובה:

אוכלים ושמחים במוצאי יום כיפור, ומאחר וזה קצת יום טוב, יש המרבים באכילה ושתיה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום כיפורים פרק יב סעיף י ובהערה לו בשם המהרי"ל וראה ברמ"א תרכד סעיף ה

תשובה נוספת:

מותר למי שצמא מאוד, לשתות מים במוצאי יום כפור אפילו אם עדין לא התפלל ערבית, כמובן שאין לאכול ללא הבדלה. לגבי נר הבדלה - אם אין לו נר שהיה דולק מערב יום כיפור אין לברך ברכה
"בורא מאורי האש", אם חל מוצאי יום כיפור במוצאי שבת ואין לו נר ששבת מערב יום כיפור ולא יכול להשיג זאת, אזי יברך על נר שהודלק במוצאי שבת ויום כיפור.
חלק מבני עדות המזרח לא מברכים על בשמים בהבדלה במוצאי יום כיפור גם אם חל מוצאי יום כיפור במוצאי שבת. מכל מקום, טוב שאחרי ההבדלה יביאו לפניו בשמים ויברך עליהם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרכד סעיפים ה-ח וכן חזון עובדיה על הימים הנוראים עמוד שפג - שפד וכן שו"ת יחוה דעת ח"א סימן סג'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה