חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה שהרופא ציווה עליו לאכול בבוקר לפני התפילה יהיה חייב בשבת גם לקדש?

תשובה:

חולה שהרופא ציווה עליו לאכול בבוקר לפני התפילה, נכון שיקדש ויאכל, אולם יחזור ויקדש גם לאחר התפילה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת חלק ד סעיף מה וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה