חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המותרת הקדמת אכילת מצה במחנות צה"ל ובתי חולים ?

תשובה:

מעיקר הדין  אסור לאכול מצה רק ביום י"ד בניסן בעלות השחר, כדי שתהיה חביבה אכילתה בליל הסדר.
יש שהחמירו באיסור זה שלושים יום לפני הפסח ויש שהחמירו מר"ח ניסן.
אולם, במחנות צה"ל ובבתי חולים מבערים את החמץ מספר ימים לפני פסח ולכן מאכילים את החיילים במצות (ואת החולים בבתי חולים), אולם גם אז ראוי להמנע מלאכול מצה ביום י"ד בניסן.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק יג סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה