חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה תנאי יהיה מותר לאכול תאנים?

תשובה:

אין לאכול תאנים לפני שבדק אם מצוי בהן תולעים. גם אם לא מזהים סימנים חיצוניים, יש לפתוח אותם ולהתבונן בתוכם היטב. יצוין שבתאנה ובגויאבה הזחלים דומים לגוף הפרי.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק זהירות מחרקים עמודים 204-204. וראה גם קצוש"ע ילקוט יוסף חלק שני סימן פד סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ט"ו בשבט

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה