חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם קידש במקום שתיכנן גם לאכול, ולבסוף אכל במקום אחר?

תשובה:

אם קידש במקום שתיכנן גם לאכול, ולבסוף אכל בבית אחר, ולא אכל כזית במקום שקידש, צריך לחזור ולקדש.
אם היה בדעתו לקדש בחדר אחד ולאכול בחדר אחר באותו בית אזי בשעת הדחק אינו צריך לקדש שוב.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תרעג סעיף ב ס"ק ו-ח וברמא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה