חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שאכל לפני שנטל ארבעת המינים בימי חול המועד חייב להפסיק אכילתו כדי ליטלם?

תשובה:

אדם שבטעות התחיל לאכול לפני שנטל ארבעת מינים באחד מימי חול המועד, אינו חייב להפסיק את סעודתו כדי ליטול את ארבעת המינים, אם יש לו  שהות ליטלם לאחר סעודתו.
אך, אם אין זמן מספיק גם לסיים סעודתו וגם ליטול ארבעת המינים לפני השקיעה כולל תפילת מנחה, הוא חייב להפסיק את סעודתו מיד וליטול ארבעת מינים ולאחר מכן ימשיך סעודתו בנחת ובשלווה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד שעז, סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה