חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אלמנה או גרושה הנישאת לבעל שני צריכה התרה ממנהגי בעלה הראשון?

תשובה:

,אלמנה או גרושה הנישאת לבעל שני צריכה התרה ממנהגי בעלה הראשון כיון שהיא כעוברת ממקום למקום.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח ח"ח סימן קנח, הובא ב"כל נדרי" פרק עז בהערה יט סעיף ט, ויש חולקים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה