חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להניח תפילין לחולה אלצהיימר?

תשובה:

תפילין צריכים גוף נקי ולכן כל עוד גופו לא נקי אין להניח לו
ואם ניקו אותו עכשיו וגופו נקי, בכל זאת אולי אסור משום שנאמר ברמ"א
או"ח סימן לז ס"ג:קטן היודע לשמור תפילין בטהרה, שלא יישן ושלא יפיח
בהן חייב אביו לקנות לו תפילין. וכתב המשנה ברורה (שם סק"ח) דקודם לכן
אין רשאי להניח תפילין. ואם כן אולי גם לחולה אלצהיימר, אסור להניח
תפילין כיון שמסיח דעתו. אבל אם יש לו קצת דעת יניחו לו תפילין, ובפרט אם
רואים שהוא רוצה.

ספר: שיעורי תורה לרופאים

מקור: חלק ג סימן רח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה