חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובה להשאיר אמה לא מסוידת בבית כנסת?

תשובה:

חז"ל תקנו מספר תקנות כדי להזכיר לנו את חורבן בית המקדש. אחת התקנות היא כשאדם בונה בית, אזי ישאיר מקום לא מסויד מול פתח הבית (חצי מטר על חצי מטר). ואם אין אפשרות מול הפתח אזי יעשה זאת מעל הפתח. דין זה אמור גם על מי שמדביק טפט על הקירות ויהיה עליו להשאיר שטח זה ללא טפט וללא סיוד.
 מי שקונה בית או דירה מיהודי אשר לא השאיר מקום זכר למקדש צריך הקונה להשאיר.  אם בעל הבית הקודם היה גוי אזי הקונה היהודי פטור. בבית כנסת ובית מדרש אין צורך להשאיר.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: העם והארץ פרק ט סעיפים ב-ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה