חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור ודיניו והאם חובה להשאיר אמה לא מסוידת בביתו?

תשובה:

חז"ל תקנו מספר תקנות כדי להזכיר לנו את חורבן בית המקדש. אחת התקנות היא כשאדם בונה בית אזי ישאיר מקום לא מסויד מול פתח הבית (חמי מטר על חצי מטר). ואם אין אפשרות מול הפתח אזי יעשה זאת מעל הפתח. דין זה אמור גם על מי שמדביק טפט על הקירות ויהיה עליו להשאיר שטח זה ללא טפט וללא סיוד.
תקנה זו חלה על מי שקונה בית או דירה מיהודי אשר לא השאיר מקום זכר למקדש. תקנה זו לא חלה גם אם בעל הבית הקודם היה גוי, ואף לא חלה על בית כנסת ובית מדרש.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: העם והארץ פרק ט סעיפים ב-ה

תשובה נוספת:

אמה על אמה יהיה רבוע ולא ארוך וצר. לפח חזון איש 57.6 ס"מ על 57.6 ס"מ, ולפי הגר"ח נאה 48 ס"מ על 48 ס"מ.
המדביק טפט ישאיר אמה על אמה והמיקל בכך יש לו על מי לסמוך. מותר לעשות מסגרת מסביב לאמה על אמה ולכתוב מתחת "זכר לחורבן". אין לכסות בתמונה את מקום אמה על אמה הלא מסוייד.

פוסק: הרב מיכה בלוך

ספר: בנה ביתך כהלכה

מקור: פרק טז סעיף ד-ח

תשובה נוספת:

אפשר ללמד זכות על מי שלא משאיר אמה על אמה, אולם ירא שמים לא יסמוך על זה.

פוסק: הרב מיכה בלוך

ספר: בנה ביתך כהלכה

מקור: פרק טז סעיף יג וראה רבבות אפרים חלק ד סימן קלו

תשובה נוספת:

קבלן שבונה בתים ודירות למכירה אינו חייב להשאיר חצי מטר על חצי מטר לא מסויד מול הפתח. יהודי שקנה ממנו גם אינו חייב בתקנה זו, אולם אם בהמשך, הקונה  יצבע את הדירה אזי יהיה חייב להשאיר אמה על אמה מול הפתח. מאידך, אם קנה את הדירה לפני שהבניה הסתיימה אזי הקונה חייב בתקנה זו.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים , ג, פו הובא בפניני הלכה,העם והארץ, ט, ד ויש חולקים וסוברים שבכל מצב יהודי חייב להשאיר.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכר לחורבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה