חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר לנכרי ביום טוב לעשות בעבורו דבר?

תשובה:

כל דבר שאסור לישראל לעשותו בעצמו ביום טוב, אסור לומר גם לגוי לעשותו ביום טוב. ואפילו שציוהו מערב יום טוב.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק ארבעה עשר, סעיף א וראה משנ"ב תקיז, סק"ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה