חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שקיבל עליו שבת יכול לומר לחברו שעדיין לא קיבל שבת, לעשות עבורו מלאכה?

תשובה:

שו"ע פסק שמותר. והוסיף הרמ"א שמותר גם למי שמאחר להבדיל שרשאי לבקש מחברו שכבר הבדיל לעשות מלאכה עבורו. (שו"ע סימן רסג' סעיף ז)

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן כג סעיף ב - ראה שם את כל המהלך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה