חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ספרדי יענה אמן על ברכת הלל בראש חודש במניין אשכנזי?

תשובה:

ספרדי שאינו מברך על ההלל, אולם מתפלל בבית כנסת נוסח אשכנז המברכים על אמירת הלל, אעפ"י שהוא דבק במנהג אבותיו שלא לברך על הלל אבל כיוון שהאשכנזים נוהגים לשיטתם כדת וכדין, לכן  יש לענות אמן כדי שלא יזלזל במנהגי עם ישראל  ויסמוך על המקלים לענות אמן

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: אורח חיים סימן לב ענף ב

תשובה נוספת:

בן ספרד יכול לענות אמן של בן אשכנז בברכת הלל בראש חודש, ואם רוצה שלא לענות - רשאי.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: תשובות ג פרק ג סעיף ב

תשובה נוספת:

ספרדי המתפלל במנין אשכנזי ונוהג כדעת מרן, לא יענה אמן בברכת הלל בראש חודש, אלא יהרהר בלבו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק רביעי סימן לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה