חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לומר סליחות לפני חצות הלילה?

תשובה:

יש אומרים שציבור שאינו מצליח להתארגן לקימה מוקדמת לאמירת סליחות, כהוראת שעה רשאי לומר סליחות בעשר בלילה, למרות שעדיין לא הגיעה שעת חצות (עיין אג"מ או"ח ב, קה). אולם למעשה עדיף לומר סליחות ביחיד בזמן הראוי, מפני שלדעת המקובלים ופוסקים רבים, אין הזמן שלפני חצות הלילה מתאים לאמירת סליחות, כי אז היא שעה שמידת הדין מתוחה, ואוויר העולם מלא בטרדות וזוהמא של מיני מחשבות ומעשים שאינם טובים (ברכ"י תקפא, א-ב, שע"ת א; מ"ב תקסה, יב).

יש סוברים שצריך לדקדק שלא לומר דבר שקר בעת הסליחות, שיש פיוטים שאומרים בהם "קמנו באשמורת", ומי שאומר את הסליחות לאחר עלות השחר, או סמוך לחצות הלילה, צריך לדלג על פיוטים אלו (ערוה"ש תקפא, ד). והמנהג שלא לדקדק בזה, מפני שהנוסח נתקן על כל ישראל, וכיוון שבכל יום ישנם מישראל שקמים באשמורת, כל אחד מישראל רשאי לומר בזכותם "קמנו באשמורת".

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פרק ב

תשובה נוספת:

דעת רוב הפוסקים לאסור אמירת סליחות לפני חצות.
הגר"מ אליהו זצ"ל אומר שאפשר להתחיל לומר סליחות מעט לפני חצות אך לא יתחילו לומר את י"ג מידות לפני חצות הלילה אלא יש לכוון להגיע לי"ג מידות הראשונות לאחר חצות.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה, פרק א' סעיף ה סוף הערה ז. וראה אג"מ או"ח ח"ב סימן קה' התיר דרך הוראת שעה לשנה אחת לומר סליחות לפני חצות.

תשובה נוספת:

בשעת הדחק אפשר לסמוך על המקובלים שאומרים שהחל מאשמורת השניה בשעה 10 היא עת רצון.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: ראש השנה פרק ח סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה