חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בקידוש לבנה, העונה "עליכם שלום" נחשב הדבר כמי ששואל "שלום עליכם"?

תשובה:

העונה "עליכם שלום"' נחשב הדבר כמי ששואל "שלום עליכם" אם ענה אחרי שכבר התפלל את הקטע "תפל עליהם"וכו'. ויש הסוברים שגם אם ענה זאת לפני "תפל עליהם".

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ג סימן נ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קידוש לבנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה