חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בסיס הלכתי לאי אמירת "שבת שלום" לפני מנחה ביום שישי?

תשובה:


....שמעתי בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל שהקפיד שלא לומר בדרך לבית הכנסת למנחה  וקבלת שבת "גוט שבת" כיון שלדעת הגרע"א בהגהותיו, שהאומר "שבתא טבא" יוצא ידי קידוש,  ואם כן יש לחשוש שזהו קבלת שבת, ובפרט אם  אומר שבת שלום שמברך בשלום שזהו שמו ית"ש, ולאחר שקיבל שבת לא יוכל להתפלל מנחה וראוי לחשוש לדברי הגרע"א ובפרט שאין בזה צורך.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: אורח חיים, שבת סימן נט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה