חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד האבל צריך להתנהג בברכת "שבת שלום" בשבת?

תשובה:

כאמור, בשבת אין נוהגת אבלות בפרהסיה ולכן מותר לאבל להקדים ולברך אחרים בברכת "שבת שלום" ולהחזיר שלום למי שפונה אליו.
ואדרבה, יש חשיבות מיוחדת לקרב את האבל ולאחל לו "שבת שלום".
ולכן, אין האבל צריך לצאת מבית הכנסת לפני סיום התפילה מחשש שהמתפללים יברכו אותו ב"שבת שלום".

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק יא, סעיף קס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה