חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותרת אמירת 'שלום' לחברו בתשעה באב?

תשובה:

אומנם לדעת רוב הפוסקים, גם אמירת 'בוקר טוב' או 'ערב טוב' אסורה בתשעה באב (מ"ב תקנד, מא; כה"ח צ). ויש אומרים שרק אמירת 'שלום' אסורה, ומותר לומר 'בוקר טוב' וכיוצא בזה (לקט יושר). וכבר למדנו, שבשעת הצורך כדי לא לפגוע באדם מותר לענות שלום, וכיוון שיש סוברים שאין איסור לומר 'בוקר טוב' או 'ערב טוב', עדיף להשתמש בלשונות אלו ולא לומר 'שלום'.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, תשעה באב סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה