חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לענות אמן על ברכה של ילד קטן?

תשובה:

קטן שהגיע לחינוך יש לענות אמן על ברכתו.
יש נוהגים לענות אמן גם על ברכה של ילד קטן שלא הגיע לחינוך, על מנת לחנכו למצוות.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק י סעיף לה וראה שו"ת שבט הקהתי ח"ב סימן צה

תשובה נוספת:

קטן או קטנה (נקיים) שיודעים למי מברכים אפשר לענות אמן על ברכתם.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק ח כה, סק"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אמן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה