חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להקדים את אמירת 'אנעים זמירות' לסוף תפילת שחרית כיוון שבסוף התפילה אינו נאמר בכבוד?

תשובה:

מותר להקדים את אמירת 'אנעים זמירות' לסוף תפילת שחרית, ויש לומר את שיר הכבוד בייראה גדולה. אבל גם אז עדין יש לומר את  'עלינו לשבח' בייראה גדולה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן קב

תשובה נוספת:

לא נכון לעשות כן. כי כיצד נקדים פיוט שיהיה קדוש ככל שיהיה, לפני קריאת התורה שהיא תקנת משה ותפילת מוסף שתקנו אותה רבותינו הקדמונים.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ג' שאלה טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה