חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

נאם מותר לאפות מצות בחול המועד פסח?

תשובה:

יש שנהגו לאפות מצות בתוך ימי הפסח על מנת שיהיה להם בכל יום מצות חדשות וטריות, והכל בעניין זה לפי המנהג.(דרשות מהרי"ל).
אןלם הר"ז כתב שאף בחול המועד ראוי לנהוג שלא לאפות מצה ויאפה הכל לפני הפסח.

פוסק: הרב קרעי בנימין

ספר: שינון הלכה

מקור: סימן תנח סעיף י עמוד רפח

תשובה נוספת:

מי שאזלו לו המצות בחול המועד פסח רשאי לאפות מצות, אולם היות ויש חשש שחלק מן העיסה יחמיץ ואז עלול לעבור על איסור "בל יראה" - לכן צריך לומר בשעת הלישה "כל פרורים שיפלו בשעת לישה ועריכה, וכן בצק הנדבק בכלים אני מבטל אותם קודם חימוצן", ואז ממילא גם אם יתחמצו אחר כך אינו עובר בבל יראה, היות וזה לא שלו.

ספר: שולחן ערוך

מקור: על פי או"ח סימן תס' סעיף ג משנה ברורה שם, הרב הלל מאירס מתוך הידברות.

תשובה נוספת:

כיוון שיש חשש שיבואו לידי תקלה לכן, נכון להמנע מכך.

ספר: כף החיים

מקור: או"ח ו סימן תנח אות טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חול המועד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה