חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובה לשים אפר בראשו של חתן לפני החופה?

תשובה:

זכר לאבלות ירושלים, נהוג לשים אפר על ראשו של החתן לפני לכתו לחופה, וישימו את האפר במקום הנחת התפילין, ויש שלא נהגו כך (כף החיים, תקס).

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: פרק יב סעיף לח וראה שו"ע סימן סה סעיף ג ובאו"ח סימן תקס, ב וכן אור לציון חלק ג עמוד רעז ויש שלא נהגו ראה כף החיים סימן תקס סקכ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה