חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק באקדח דסקיות בשבת?

תשובה:

אם אינו פועל על סוללות- בטריות מותר לשחק בו בשבת, אך אם פועל על סוללות- בטריות דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ואסור לשחק בו בשבת.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות א, עמוד ס ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה