חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לטלטל אקווריום שיש בו דגים ?

תשובה:

אקווריום שיש בו דגי נוי, אסור לטלטלו בשבת כיוון שהוא מוקצה, אולם מותר להסיר את המכסה על מנת ליתן אוכל לדגים.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק יט סעיף קכד

תשובה נוספת:

יש מקום להחמיר ולחוש לאיסור מוקצה.
(ויש שהתיר לטלטל בתנאי שבזמן העברה לא יתנתק החשמל - קצות השלחן, קכא בבדה"ש ס"ק ד)

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כז סעיף כז ובהערה קא

תשובה נוספת:

מותר בשבת לטלטל אקווריום שיש בו דגים למקום שיש בו צל, רק כשהשמש זורחת על הדגים ויש בזה צער בעלי חיים, ופעמים אף יש חשש שימותו כתוצאה מכך. וכן הדין לגבי תוכי המונח בתוך כלוב.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: או"ח חלק ה סימן כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה