חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עושים עם ארבעת המינים, דפנות, סכך והקישוטים לאחר סוכות?

תשובה:

לאחר שנסתיימו ימי חג הסוכות, פוקע איסור מוקצה מארבעת המינים, ומותר להשתמש בהם לכל שימוש. אבל אסור לבזותם, כגון לזורקם לאשפה מטונפת או לדרוך עליהם ( שולחן ערוך, תרסד, ח).
כמו כן, פוקעת קדושת מדפנות הסוכה ומהסכך והקישוטים, ולכן מותר להשתמש בהם לצרכי חול, אבל לא לבזותם ולהשתמש בנייר הקישוט לצרכי שירותים, נקיונות וכו'.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ה סעיף ח וראה גם קצוש"ע ילקוט יוסף חלק ב סימן תרסה סעיף כ

תשובה נוספת:

יש נוהגים להצניע את הלולב והערבות לשריפת החמץ. ויש שנהגו לעשות מהאתרוג מרקחת לליל ט"ו בשבט.

פוסק: הרב דוד צבי שאול

ספר: בית דוד - הלכות סוכה

מקור: פרק לב סעיף כח

תשובה נוספת:

אחרי סוכות לא ידרוך על הסכך ועצי הסוכה, ולא ישליכם לאשפה אלא טוב שיניחם במקום צנוע או בצידי הדרכים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרסח' סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה