חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עושים עם ארבעת המינים לאחר סוכות?

תשובה:

לאחר שנסתיימו ימי חג הסוכות, פוקע איסור מוקצה מארבעת המינים, (למעשה עד סיום היום השמיני) ומותר להשתמש בהם לכל שימוש. אבל אסור לבזותם, כגון לזורקם לאשפה מטונפת או לדרוך עליהם 
לכן מוצע להניחם ליד מיכל האשפה העירוני ולא בתוך המיכל עצמו באם יש בו אשפה מטונפת.
לגבי ערבות של ההושענות - יש הנוהגים לשמור את הערבות עד פסח על מנת לשרוף בהן את החמץ או לאפות בהן מצות, ויש שנהגו לשומרן כסגולה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ה סעיפים ד, ח וראה רמ"א תרסד, ט וכן שו"ע שולחן ערוך, תרסד, ח

תשובה נוספת:

יש מנהג להשאיר את ארבעת המינים והסכך עד לחג הפסח ואז לשורפם יחד עם החמץ או בתנור אפייה של המצות המופעל על ידי גז או חשמל. אולם מנהג זה מותנה שלא ישכחו לעשות זאת, כיוון  שיש חשש שמרוב טרדות ההכנות לחג הפסח ישכחו לשורפם, וגם יש חשש שמאחר ולא תמיד יש מקום נוח לשומרם במשך חצי שנה אזי הם נזרקים במסגרת פעולות הנקיון של הבית.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי חג הסוכות

מקור: שער ט פרק טו אותיות י-יא ורא בן איש חי ש"ר וזאת הברכה ה"ח. רמ"א תרסד, ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה