חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עושים עם ארבעת המינים לאחר סוכות?

תשובה:

לאחר שנסתיימו ימי חג הסוכות, פוקע איסור מוקצה מארבעת המינים, ומותר להשתמש בהם לכל שימוש. אבל אסור לבזותם, כגון לזורקם לאשפה מטונפת או לדרוך עליהם ( שולחן ערוך, תרסד, ח).
לכן מוצע להניחם ליד מיכל האשפה העירוני ולא בתוך המיכל עצמו באם יש בו יש אשפה מטונפת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ה סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה