חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עושים עם ארבעת המינים לאחר סוכות?

תשובה:

לאחר שנסתיימו ימי חג הסוכות, פוקע איסור מוקצה מארבעת המינים, ומותר להשתמש בהם לכל שימוש. אבל אסור לבזותם, כגון לזורקם לאשפה מטונפת או לדרוך עליהם (שולחן ערוך, תרסד, ח).
לכן מוצע להניחם ליד מיכל האשפה העירוני ולא בתוך המיכל עצמו באם יש בו יש אשפה מטונפת.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ה סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה