חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הן האפשרויות לגבי נטילת ידיים של שחרית?

תשובה:

המתעורר משנתו ואינו רוצה להמשיך לישון, יטול ידיו שלוש פעמים כל יד מפני רוח רעה,  ולא ילך 4 אמות ללא נטילת ידיים, יש המכינים קערה ונטלה ליד מיטתם. בשעת הדחק כל הבית נחשב לעניין זה 4 אמות.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן א סעיף א ס"ק א וכך גם לפי החיד"א ובן איש חי

תשובה נוספת:

לעניין איסור הליכה של  מארבע אמות בלא נטילת ידיים אזי רק החדר (ולא כל הבית) נחשב לארבע אמות.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א או"ח עמוד כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה